top of page

PRIVACY POLICY

Christelijke Muziekvereniging Oranje Nassau te Smilde hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden.
In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Oranje Nassau houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder ook begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

bottom of page