GIFTEN EN DONATIES

Mensen die Oranje Nassau een warm hart toedragen zijn meer dan welkom. Oranje Nassau weet zich inmiddels gesteund door zo’n 180 vaste donateurs. Misschien wilt u ons ook verrassen met  een (financiële) blijk van waardering.

Vaste donateurs

Als vaste donateur ontvangt u jaarlijks een brief met het verzoek uw aangeboden bijdrage op onze rekening over te maken. In deze brief informeren wij u ook over de actualiteiten van de vereniging, zoals het eerst komende optreden van Oranje Nassau en eventuele andere activiteiten.  Zo weet u waar uw geld aan wordt besteed. De minimumbijdrage als donateur is € 5,00 per jaar.

Voor aanmelding  als donateur of meer info kunt u mailen naar on.smilde@gmail.com

Incidentele giften

Uiteraard mag u ook rechtstreeks een bijdrage storten op banknr:  NL 39 RABO 0359 8581 98. U wordt dan echter niet genoteerd als donateur en ontvangt ook geen brief.

Nalatenschap

U kunt ons ook steunen door Muziekvereniging Oranje Nassau Smilde  op te nemen in uw testament. Uw notaris kan u daarover informeren.