top of page

GIFTEN EN DONATIES

Mensen die Oranje Nassau een warm hart toedragen zijn meer dan welkom. Oranje Nassau weet zich inmiddels gesteund door zo’n 180 vaste donateurs. Misschien wilt u ons ook verrassen met  een (financiële) blijk van waardering.

Vaste donateurs

Als vaste donateur ontvangt u jaarlijks een brief met het verzoek uw aangeboden bijdrage op onze rekening over te maken. In deze brief informeren wij u ook over de actualiteiten van de vereniging, zoals het eerst komende optreden van Oranje Nassau en eventuele andere activiteiten.  Zo weet u waar uw geld aan wordt besteed. De minimumbijdrage als donateur is € 5,00 per jaar.

Voor aanmelding  als donateur of meer info kunt u mailen naar on.smilde@gmail.com

Incidentele giften

Uiteraard mag u ook rechtstreeks een bijdrage storten op banknr:  NL 39 RABO 0359 8581 98. U wordt dan echter niet genoteerd als donateur en ontvangt ook geen brief.

Nalatenschap

U kunt ons ook steunen door Muziekvereniging Oranje Nassau Smilde  op te nemen in uw testament. Uw notaris kan u daarover informeren.

bottom of page