top of page

GESCHIEDENIS

De muziekvereniging ''Oranje Nassau'' is gestart als een fanfare en later uitgebreid met een drumband met vlaggendragers. In de jaren ’90 is de drumband opgeheven en is de vereniging overgeschakeld naar een harmonie- bezetting.

ONZE KERNWAARDEN

''Respect voor een ieder, niemand mag het idee hebben er niet toe te doen.''

Onze muziek is verrassend en vernieuwend. Door onze niveauverschillen blijven we naar de hoogste kwaliteit streven, in balans met de mogelijkheden.  Ons orkest is de bron voor de motivatie en de inspiratie van de muzikanten.

In ons harmonieorkest willen we een veilige omgeving creëren waar ieder mag zeggen wat hij of zij wilt, maar met respect voor elkaar. We zijn tenslotte een vereniging met Christelijke beginselen. We hebben respect voor een ieder, niemand mag het idee hebben er niet toe doen.

We doen het samen. Het besturen van de vereniging doen we allemaal. Er is welliswaar een bestuur met een duidelijke structuur, maar door de verschillende commissies en  bestuurstaken is iedereen nauw betrokken bij de vereniging. Het bestuur van het orkest is adequaat, professioneel en ”to the point”.

''De repetitie is voor iedereen bedoeld om muziek te maken of daaraan leiding te geven en te genieten van onze hobby.''

Lid van Oranje Nassau

Over ons: Bestanden
bottom of page